Gebruik van Kurzweil 3000 (Windows) op school (voor leerkrachten/begeleiders)