Meer informatie nodig?

Heb je nog meer vragen over dyslexie of een van onze producten, vul dan het formulier in en wij trachten je zo snel mogelijk te antwoorden.

Contactgegevens:


Om een concreet antwoord te bieden op een vaak specifieke vraag is het soms eenvoudiger om persoonlijk contact op te nemen. Daarom vragen we je om je telefoonnummer toe te voegen.

Dyslexie.be, Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke zal je gegevens behandelen conform de wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dyslexie.be kan deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen.

Je hebt het recht tot inzage van de gegevens die op jou betrekking hebben en je kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen aan Dyslexie.be door dit schriftelijk te melden aan Dyslexie.be, Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke of per e-mail aan dyslexie@sensotec.be

Contactgegevens

Sensotec ontwikkelt en lokaliseert programma’s zoals Alinea, Kurzweil 3000, WoDy, Lezergame, KNFB Reader en andere compenserende software voor mensen met dyslexie en andere lees- en leerproblemen.

Technische vragen – dienst na verkoop: 050 40 47 47 of support@sensotec.be
Inhoudelijke vragen – dyslexie consulenten: 050 40 47 41 of dyslexie@sensotec.be

Sensotec nv
Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke
www.sensotec.be