Huiswerkbegeleiding bij kinderen met dyslexie

Huiswerk tips:

  1. Maak samen een planning
  2. Een vaste plek om te werken
  3. Werk in tijdsblokjes van 20-25 minuten. Las daarna een korte pauze in.
  4. Laat ze zelfstandig werken
  5. Gebruik compenserende software

Als ouder wil je thuis natuurlijk je kind met dyslexie ook goed begeleiden. Als ze zitten te zuchten boven hun huiswerk, wil je ze helpen. Maar hoe pak je dit best aan? Want het vraagt een aantal extra aanpassingen. We geven je alvast enkele aandachtspunten om huiswerk vlotter te laten verlopen.

Zorg voor een goede werkplek

Heeft je kind in huis een vaste plek om huiswerk te maken? Zorg er dan voor dat deze plek vrij blijft van overbodige afleiding en dat het nodige werkmateriaal er aanwezig is. Een rustige plek waar jij als ouder toch een oogje in het zeil kan houden, is ideaal. De eigen kamer is dus in veel gevallen niet de meest geschikte. Ook duidelijke afspraken over wanneer er voor school gewerkt moet worden, liggen aan de basis van een goede ‘huiswerkhygiëne’. Afspraken rond de tijd om te ontspannen, gebruik van smartphone en andere schermen horen hier allemaal bij. Doe dit wel steeds in overleg met je kind.
Heb je meerdere schoolgaande kinderen? Laat dan de planning zoveel mogelijk gelijklopen door alvast op een vast tijdstip te eten.

Zelfstandig leren werken

De start van een goede huiswerk-sessie begint met planning. Je zoon of dochter kan op het afgesproken tijdstip alvast al hun materiaal en boeken klaarleggen op hun werkplek en hun agenda overlopen. Jullie kunnen dan samen kijken waar er hulp nodig is en waar niet. Spreek dan af wanneer jij actief zal komen helpen, op een moment dat jij hier rustig de tijd voor kan maken. Starten of eindigen met de zelfstandige taken kan dus allebei. Laat hen dan ook écht zelfstandig werken en vermijd ‘helikopteren’, het zogezegd ongemerkt op de achtergrond controleren. Als je kind toch hulp nodig heeft, kan het daar zeker om vragen.
Een keukenwekker kan hier een fijn hulpmiddel zijn. Te lang werken kan voor onnodige spanning zorgen!

Teksten studeren met dyslexie

Met voorleessoftware beluistert je kind teksten en opgaven. Het kan uit lange teksten ook zelf inhoudelijke schema’s maken door kernwoorden en -zinnen aan te duiden. Zo leren ze ook een structuur in een tekst te herkennen. Dit zal van hen veel minder inspanning vragen dan dezelfde tekst ook te lezen. Ook het leren van woordenschat in een vreemde taal kan op deze manier. De voorleessoftware zal bovendien meteen de juiste uitspraak van de vreemde woorden laten horen. Als je hen dan steekproefsgewijs ondervraagt, moedig je hen wel best aan om zelf te schrijven. Vermijd bij fouten te veel negatieve commentaar, maar laat je kind de woordenschat nog eens herhalen. Woorden die het herhaaldelijk fout heeft, worden best op een apart, gekleurd, blad genoteerd en zo extra ingeoefend. Kleur helpt namelijk bij memoriseren. Kinderen met dyslexie hebben meer nood aan herhaling dan anderen, dus gun hen deze tijd ook.
Let er ook op dat ze zich niet gaan verliezen in details. Het maken van duidelijke schema’s van langere teksten kan hier een groot hulpmiddel zijn. Starten met titels en daarna pas kernzinnen en belangrijke woorden zoeken en werken met kleuren, zijn goede tactieken.
Hou er ook rekening mee dat leerstijl persoonlijk is! Sommige mensen leren beter als ze schrijven, luidop lezen of prenten zich beelden van schema’s in. Onderzoek wat voor je kind het best werkt!

Wil je verdere informatie over thuis omgaan met dyslexie of heb je een concrete vraag? Neem dan gerust contact op met de consulenten van Sensotec.