Mijn kind heeft dyslexie, wat nu?

Als je merkt dat je kind het moeilijk heeft met lezen en schrijven, praat dan eerst en vooral met de school. Zij merken zelf ook wat er moeilijk gaat en weten snel of dit problematisch is. Via hen en het CLB kan je doorverwezen worden naar de juiste begeleiding. Dankzij snelle opvolging zal je kind ook snel de juiste ondersteuning krijgen en voorkom je heel wat frustratie.


Stel je voor: je bent samen met je zoon of dochter huiswerk aan het maken. Je merkt dat lezen, schrijven of rekenen niet erg vlot gaat. En de vragen beginnen op te doemen: gaat het gewoon vandaag wat moeilijker omdat er ook al zwemles was vandaag? Heeft hij/zij dat in de klas ook? Haalt mijn kind het niveau van de rest van de klas niet?

De juiste opvolging en diagnose

Alvast een geruststelling: elke ouder heeft zich deze vragen al eens gesteld. Als je kind tussen de zes en de twaalf jaar oud is, is hij/zij volop in ontwikkeling. Leren lezen, rekenen, logisch denken en heel wat sociale en emotionele vaardigheden komen er ineens bij.

Duurt huiswerk maken echt erg lang en komen er ook berichten vanuit de school dat een bepaalde ontwikkeling niet gaat volgens de norm? Dan is het op jonge leeftijd opvolgen van groot belang. Van aan de start de juiste ondersteuning krijgen bij lees-, spelling- of rekenproblemen kan het zelfvertrouwen een stevige boost geven. Hoe je dat kan doen als ouder? Proberen zo geduldig en begripvol mogelijk te zijn en vooral: vrees de professionele hulp niet. Zowel op school (leerkrachten en/of de zorgcoördinator) als daarbuiten (logopedie, therapie,…) staan er mensen met de juiste achtergrond voor je klaar.
In veel gevallen start deze begeleiding vanuit de school. Zij zullen ook aangeven of bijkomende therapie nodig is. De therapeut focust dan op behandeling en extra begeleiding. Als de problemen blijven aanhouden ondanks deze ondersteuning, kan je in overleg met de school en het CLB (het centrum voor leerlingbegeleiding) verdere oplossingen zoeken.

Voor dyslexie wordt er rond het derde leerjaar, of vroeger bij groot vermoeden, een test afgenomen. Een diagnose krijgen kan een opluchting zijn, zowel voor de ouders als het kind. Bovendien geeft het attest (na diagnose) recht op extra ondersteuning op school en gratis voorleessoftware thuis en op school.

De juiste hulpmiddelen bij dyslexie (of andere leerproblemen)

Er bestaan heel wat “dysjes”: dyslexie, dysorthografie, dyspraxie, dysfasie, dyscalculie, …(*)  Elk “dysje” staat voor een (leer)probleem of stoornis. In veel gevallen heeft iemand zelfs meer dan één probleem tegelijk. Niemand krijgt graag een label opgeplakt,maar soms is het een opluchting om te begrijpen wat er nu precies hapert in de leerontwikkeling.
Maar de realiteit is voor veel mensen dezelfde: leren en werken gaan moeizamer. Ondanks een goede intelligentie en veel inspanningen blijven resultaten soms uit. Voor deze mensen ontwikkelt Sensotec hulpmiddelen die ondersteuning geven bij lezen, schrijven en leren, aanpasbaar aan het gebruik en de leeftijd.

Compenserende en remediërende hulpmiddelen helpen om vlotter te lezen, schrijven en leren. Ze kunnen de problemen opvangen maar niet helemaal verhelpen. Het gebruik van compenserende software, zoals Alinea, Kurzweil 3000, zorgt er in elk geval wel voor dat informatie 100% toegankelijk wordt. De software versterkt het zelfvertrouwen en maximaliseert het zelfstandig werken en leven. Lezergame is een remediërend hulpmiddel. Het is een educatief pakket met leesboxen, oefenmappen en een game.  Wordt meestal gebruikt bij vastgelopen lezertjes maar je kunt het materiaal gebruiken bij alle kinderen als verrijking, extra speelse oefening of als remediëring en dit zowel klassikaal, thuis als in individuele zorg.

Op deze site vind je heel wat informatie terug over leven en leren met dyslexie en wat je kan doen als ouder, begeleider, school, leerling of student.

(*)Mensen met dyslexie ondervinden moeilijkheden bij lezen en/of spellen. Het probleem is hardnekkig. Zelfs na veel oefening (bijv. logopedie) blijft het automatiseren van letters naar klanken (lezen) of van klanken naar letters (schrijven) moeilijk.
Bij dysorthografie beperken de problemen zich tot het spellen.
Dyspraxie is een motorische ontwikkelingsstoornis waarbij vaak ook problemen met spraak en taal voorkomen.
Dysfasie (TOS) is een neurologische spraak- en taalonwikkelingsstoornis waarbij er problemen zijn met het leren van je moedertaal.
Dyscalculie is een rekenstoornis waarbij er problemen zijn met het aanleren van reken- en wiskundekennis.