Wat kan je als ouder doen bij leerachterstand?

Wat kan je als ouder doen bij leerachterstand?

Als ouder hoor je niet graag dat je kind leerachterstand heeft. Maar sinds maart 2020 is de realiteit dat er heel wat schooldagen verloren zijn gegaan en studies bewijzen dat elke afwezige dag de taalachterstand vergroot. Achteraf inhalen, dat blijkt niet zo evident. Dat is wellicht ook de reden dat je nu op zoek bent naar oplossingen. Alleen al dat jij nu deze blogpost leest, betekent dat je goed bezig bent om leerachterstand tegen te gaan!

Wat kan jij nu doen?

Een eerste stap is praten met de school. Welke middelen zetten ze in om jouw kind beter te ondersteunen? Oefeningen op maat, een uurtje extra zorg, … De leerkrachten hebben heel wat in hun mars om leer- en taalachterstanden aan te pakken. Maar soms is dat niet genoeg.

Je kan externe hulp inroepen zoals bijlessen, huiswerkbegeleiding of een logopedist. Maar je hebt vast al op het nieuws gehoord dat deze hulp momenteel overbevraagd is. En het kostenplaatje is vaak ook niet van de minste.

Een derde optie is zelf aan de slag gaan. Er bestaan heel wat digitale tools om samen met je kind extra te oefenen, ongeacht de leermethode die op school gebruikt wordt. Dat vraagt misschien wel wat extra tijd van jou, maar de leerwinst die je er voor je kind mee boekt zal je enorme voldoening geven. Als je kind enkel een leerachterstand heeft en geen hardnekkige leerstoornis zal dit zeker zijn vruchten afwerpen.

Welke tools je kan gebruiken is afhankelijk van de leeftijd. We sommen ze hieronder even voor je op.

Van 4 tot 14 jaar : Boekies digitaal leesbevorderingsplatform

Niet alleen erg leuk, maar vooral ook leerzaam. Ruim 2000 boeken waar je kind(eren) makkelijk uit kunnen kiezen op basis van hun leeftijd, interesse of AVI-Niveau. Dankzij leeshulpmiddelen zoals een leesliniaal, aangepast lettertype of door Boekies voorgelezen boeken blijft lezen ook voor beginnende of leeszwakke(re) kinderen leuk.

Demofilmpje

Bijna overtuigd? Bekijk hier een uitgebreide kennismaking met Boekies.

Helemaal overtuigd? Schaf hier een jaarlicentie op Boekies aan.

Van 5 tot 7 jaar : Bouw! leesinterventieprogramma

Je zoon of dochter leest (ja hoor, ze doen het zelf!), de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Jijzelf, maar ook grote broer of zus, kan de tutorrol op zich nemen. Zo kan iedereen jouw kind helpen met leren lezen.

Demofilmpje

Bijna overtuigd? Bekijk hier een uitgebreide kennismaking met Bouw!.

Helemaal overtuigd? Schaf hier een jaarlicentie op Bouw! aan.

Van 6 tot 8 jaar: Lezergame remediërende leessoftware/game

Run, Bit en Zip nemen je kind mee op avontuur in leesland. Elk kind gaat hier graag mee aan de slag want dit is spelenderwijs beter leren lezen. Het vrije spel kan makkelijk zelfstandig, dus ook als jij aan de thuiswerkbureau zit.

Demofilmpje

Bijna overtuigd? Bekijk hier een uitgebreide kennismaking met Lezergame.

Helemaal overtuigd? Schaf hier een jaarlicentie op Lezergame aan.

Van 6 tot 12 jaar: BLOON remediërende spellingsoftware

Zet klaswoordenlijsten Nederlands, maar evengoed Frans of Engels of Duits klaar om zelfstandig in te oefenen. Leren uit je fouten, daar gaat het bij BLOON om. Het past de gekende methodiek toe van Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven en Nakijken (BLONEN). Een oefening die je kind volledig zelfstandig kan aanpakken.

Probeer het zelf even uit met een demo login.

Demofilmpje

Bijna overtuigd? Bekijk hier een uitgebreide kennismaking met BLOON.

Helemaal overtuigd? Schaf hier een jaarlicentie op BLOON aan.

Vanaf 8 jaar: Compenserende software

Knaagt het moelijker lezen en schrijven aan het zelfvertrouwen van jouw kind? Dan is compenserende software een goede tool om ook thuis mee aan de slag te gaan.

De compenserende (voorlees-)software Alinea helpt met:

  • Tekst laten voorlezen op het web, in je digitale schoolboeken, in je Office omgeving, enz.
  • Beter tekstbegrip dankzij woordenboeken (verklarend, vertalend, beeldwoordenboeken)
  • Correct schrijven dankzij woordvoorspelling, woordcorrectie, hulp bij werkwoordvervoegingen, synoniemen
  • Sneller taken en juister taken maken door hand- en werkboek naast elkaar te gebruiken
  • Vlotter studeren aan de hand van samenvattingen die je in een handomdraai maakt of audio-notes die je opnieuw beluistert

Check hier of jouw moeilijke lezer of slechte speller in aanmerking komt voor een gratis LeesVoor! account. Is dit niet het geval, dan biedt een particuliere account misschien de oplossing.

Demofilmpje

Bijna overtuigd? Bekijk hier een uitgebreide kennismaking met Alinea.

Helemaal overtuigd? Schaf hier een maandlicentie van Alinea aan.

Nu ben je helemaal mee met de meest recente tools die beschikbaar zijn op de Vlaamse markt om de leerachterstand van jouw kind te beperken. Je zal merken dat het zelfvertrouwen verhoogt, de te besteden tijd aan huiswerk verkleint en een positieve leerspiraal in gang wordt gezet. Een extra motivator om als mama of papa de leerachterstand van jouw kind mee te helpen aanpakken.