top of page
shutterstock_2169843533_half - Bewerkt.png

Onderwijsprofessionals &
therapeuten

Infosessies LeesVoor! 

Start dankzij Lexima vol vertrouwen met het nieuwe schooljaar via informatieve online sessies rond de compenserende software. Kom in een uurtje heel wat te weten over Alinea, Kurzweil en LeesVoor! - Klik hier voor meer info of inschrijven.

Hoe kan jij helpen bij dyslexie?

Als onderwijsprofessional weet je ongetwijfeld al heel wat over dyslexie, maar misschien nog niet alles. Duik hier toch nog even in de algemene info over dyslexie of verdiep je via onze blog.

Lexima_logo+baseline_RGB_white.png

Lexima als betrouwbare partner

Dit platform wordt mogelijk gemaakt door Lexima, een merk van Sensotec n.v. De expertise van Lexima gaat ruimer dan dyslexie en compenseren bij hardnekkig lees- of schrijfproblemen. Zo geloven we in een vroege aanpak van leesproblemen en het maximaliseren van leerkansen.

De Lexima digitale programma’s ondersteunen leerlingen met een extra onderwijsbehoefte in elke fase van hun schoolloopbaan. Kinderen die na een traject van preventie en remediëren onvoldoende vooruitgang boeken, kunnen beroep doen op gratis compenserende software om hen te helpen met lezen, schrijven en leren. Zij krijgen extra ondersteuning waardoor ze zelfstandig kunnen presteren op hun cognitieve niveau. Het inzetten van compenserende software is een maatregel die zich situeert op (en vanaf) fase 1- verhoogde zorg binnen het zorgcontinuüm. Begeleid je leerlingen bij de keuze van het programma?  Lees dan deze informatie

Lexima is een wereldwijd gedragen edtech-merk. De Lexima software, trainingen en projectbegeleiding vormen een compleet pakket om effectief en systematisch leesbevordering, geletterdheid en ondersteuning bij lees- en leerproblemen zoals bijv. dyslexie voor elkaar te krijgen.

bottom of page