top of page

Wat kan je als ouder doen bij leerachterstand?

Als ouder hoor je niet graag dat je kind leerachterstand heeft. Corona zorgde alvast voor een piek in leerachterstand. Het is bewezen dat elke afwezige dag de achterstand vergroot. Ook andere factoren bijv. het leerkrachtentekort of een onderliggend leerprobleem kunnen voor acherstand zorgen. Dat jij nu deze blogpost leest, betekent dat je goed bezig bent om leerachterstand tegen te gaan!


 

Een kind kampt met een leerachterstand als het ten opzichte van de 'gemiddelde leerling' achterloopt op bijv. lezen, spelling of rekenen. Een gemiddelde leerling is een leerling van dezelfde leeftijd en die evenveel jaren onderwijs heeft genoten.


 

Wat kan je nu doen?


Een eerste stap is praten met de school. Welke middelen zetten ze in om jouw kind beter te ondersteunen? Oefeningen op maat, een uurtje extra zorg, … De leerkrachten hebben heel wat in hun mars om leerachterstanden aan te pakken. Maar soms is dat niet genoeg.


Je kan externe hulp inroepen zoals bijlessen, huiswerkbegeleiding of een logopedist. Maar je hebt vast al op het nieuws gehoord dat deze hulp momenteel overbevraagd is. En het kostenplaatje is vaak ook niet van de minste.


Een derde optie is zelf aan de slag gaan. Er bestaan heel wat digitale tools om samen met je kind extra te oefenen, ongeacht de leermethode die op school gebruikt wordt. Dat vraagt misschien wel wat extra tijd van jou, maar de leerwinst die je er voor je kind mee boekt zal je enorme voldoening geven. Als je kind enkel een leerachterstand heeft en geen hardnekkige leerstoornis zal dit zeker zijn vruchten afwerpen. En als er sprake is van een leerstoornis blijft het extra inoefenen van de basis ontzettend belangrijk. Dat je de leerstof dan op een andere, minder schoolse, manier inoefent kan alleen de motivatie verhogen.


Welke tools je kan gebruiken is afhankelijk van de leeftijd. We sommen ze hieronder op.

4-14 jaar: Boekies als digitaal leesbevorderingsplatform

Niet alleen erg leuk, maar vooral ook leerzaam. Ruim 2000 boeken waar je kind(eren) makkelijk uit kunnen kiezen op basis van hun leeftijd, interesse of AVI-Niveau. Dankzij leeshulpmiddelen zoals een leesliniaal, aangepast lettertype of door Boekies voorgelezen boeken blijft lezen ook voor beginnende of leeszwakke(re) kinderen leuk.


Demofilmpje


Bijna overtuigd? Bekijk hier een uitgebreide kennismaking met Boekies.


Helemaal overtuigd? Schaf hier een jaarlicentie op Boekies aan.5-7 jaar: Bouw! als leesinterventieprogramma

Je kind leest (ja hoor, ze doen het zelf!), de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Jijzelf, maar ook grote broer of zus, oma of opa, enz. kan de tutorrol op zich nemen. Zo kan iedereen jouw kind helpen met leren lezen.


Demofilmpje


Bijna overtuigd? Bekijk hier een uitgebreide kennismaking met Bouw!.


Helemaal overtuigd? Schaf hier een jaarlicentie op Bouw! aan.6-8 jaar: Lezergame als remediërende leesgame

Run, Bit en Zip nemen je kind mee op avontuur in leesland. Elk kind gaat hier graag mee aan de slag want dit is spelenderwijs beter leren lezen. Het vrije spel kan makkelijk zelfstandig, dus ook als jij aan de thuiswerkbureau zit.


Demofilmpje


Bijna overtuigd? Bekijk hier een uitgebreide kennismaking met Lezergame.


Helemaal overtuigd? Schaf hier een jaarlicentie op Lezergame aan.6-12+ jaar: BLOON voor (ww.)spelling en woordenschat

Zet klaswoordenlijsten Nederlands, maar evengoed Frans of Engels of Duits klaar om zelfstandig in te oefenen. Leren uit je fouten, daar gaat het bij BLOON om. Het past de gekende methodiek toe van Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven en Nakijken (BLONEN). Oefeningen die je kind volledig zelfstandig kan aanpakken.


Demofilmpje


Bijna overtuigd? Bekijk hier een uitgebreide kennismaking met BLOON.


Helemaal overtuigd? Schaf hier een jaarlicentie op BLOON aan.6-12 jaar: Rekenheld voor getalbegrip en rekenautomatisatie

In Rekenheld oefent je kind met getalbegrip en het automatiseren van bewerkingen, waardoor het spelenderwijs leert hoe moeilijke rekenopdrachten makkelijker op te lossen. Rekenheld bevordert de nauwkeurigheid en de rekensnelheid  bij de plus- en minsommen of vermenigvuldigen en delen (tot 1000).  Rekenen met een verhaal is dubbel fun!


Demofilmpje


Bijna overtuigd? Bekijk hier een uitgebreide kennismaking met Rekenheld.


Helemaal overtuigd? Schaf hier een jaarlicentie op Rekenheld aan.


8+ jaar: Compenserende software

Knaagt het moelijker lezen en schrijven aan het zelfvertrouwen van jouw kind? Dan is compenserende software een goede tool om ook thuis mee aan de slag te gaan.

De compenserende software Alinea helpt met:

  • Tekst laten voorlezen op het web, in je digitale schoolboeken, in je Office omgeving, enz.

  • Beter tekstbegrip dankzij woordenboeken (verklarend, vertalend, beeldwoordenboeken)

  • Correct schrijven dankzij woordvoorspelling, woordcorrectie, hulp bij werkwoordvervoegingen, synoniemen, dicteerfunctie

  • Sneller en juister taken maken door hand- en werkboek naast elkaar te gebruiken

  • Vlotter studeren aan de hand van samenvattingen die je in een handomdraai maakt of audio-notes die je opnieuw beluistert


Check hier of jouw moeilijke lezer of slechte speller in aanmerking komt voor een gratis LeesVoor! account. Is dit niet het geval, dan biedt een particuliere account misschien de oplossing.


Demofilmpje


Bijna overtuigd? Bekijk hier een uitgebreide kennismaking met Alinea.


Helemaal overtuigd? Schaf hier een maandlicentie van Alinea aan.


Nu ben je helemaal mee met de meest recente tools die beschikbaar zijn op de Vlaamse markt om de leerachterstand van jouw kind te beperken. Je zal merken dat het zelfvertrouwen verhoogt, de te besteden tijd aan huiswerk verkleint en een positieve leerspiraal in gang wordt gezet. Een extra motivator om als mama of papa de leerachterstand van jouw kind mee te helpen aanpakken.


Comments


bottom of page