top of page

Blijf je kind motiveren om te lezen. Dat is zó belangrijk!

Als ouder heb je veel invloed op de leeshouding van je kind. Lees je zelf niet graag of niet vlot? Geen nood, je staat er zeker niet alleen voor. Je helpt je kind al op de goede weg door interesse te tonen en vragen te stellen. Ook de school onderneemt heel wat. En nu kan je kind zowel op school als thuis ook gebruik maken van Boekies. Dit leesbevorderingsplatform voor 6 tot 14-jarigen bevat al meer dan 2000 boeken én biedt ook (audiovisuele) leesondersteuning. Zo genieten ook moeilijke lezertjes zonder hulp van de vele verhalen.


 


Zoals elke ouder heb je het beste met je kind(eren) voor. Dat je als mama en papa veel invloed hebt, dat is wel duidelijk. En dat is overduidelijk ook zo als het neerkomt op graag lezen.


 

Kinderen van ouders die heel positief staan tegenover lezen, lezen gewoon veel beter (PIRLS, 2016).

Laat dit nu net het struikelblok zijn in gezinnen met leesproblemen. Leesproblemen zoals bv. dyslexie zijn in grote mate erfelijk bepaald. Een papa of mama ziet vaak de eigen lees- en schrijfproblemen weerspiegeld in zijn of haar kind. Het is niet onlogisch dat een ouder met een leesprobleem zelf nooit graag heeft “leren” lezen en dus die broodnodige positieve invloed onvoldoende doorgeeft.


Gelukkig staan ouders hier niet alleen! Allereerst wordt de goede basis voor leesmotivatie op school gelegd. De aanwezigheid van goed materiaal (een schoolbib, een voldoende en gevarieerd aanbod van boeken, de aanwezigheid van software en digitale dragers, enz.) creëert een setting waarin leerlingen niet gehinderd worden in hun leren. Dat is jammer genoeg nog niet in elke school het geval (PIRLS, 2016).


Niet onbelangrijk bij de keuze van een school voor je kind. Naast het belang van een voldoende groot boekenaanbod dat aansluit bij het lees- en cognitieve niveau en de interesses van het kind, is de invloed van de leerkracht ook niet min. Zeker als het gaat over “goed begrijpend lezen” maakt de begeleiding van de leerkracht echt het verschil. De leerkracht die in de klas een eerste hoofdstuk aan de klas voorleest, wekt zo de interesse van de leerlingen. Is de interesse gewekt, dan is de goesting om verder te lezen veel groter. Leerlingen laten napraten over een uitgelezen boek is ook heel waardevol. Dat werkt stimulerend en geeft inzicht in het leesgedrag en de interesses. Wel, dit kun je als ouder thuis ook.


Ook interessant voor ouders.


Interessant voor alle ouders, maar zeker voor zij die zich niet geroepen voelen om zelf veel leesbegeleiding aan hun kind(eren) te geven: Boekies. Deze online digitale schoolbib biedt je hierbij de ideale oplossing. Honderden, binnenkort duizenden, boeken waaruit je op basis van leesniveau en interesses een keuze maakt. Het enige wat je nodig hebt: internet en een digitale drager zoals een laptop, pc, chromebook, tablet of ipad. En hoe helpt Boekies nou echt? Je kunt beroep doen op de audiovisuele ondersteuning om samen het eerste hoofdstuk te lezen. Daarna kan je kind helemaal zelfstandig verder lezen dankzij de meeleesbalk, een dyslexie lettertype, het laten voorlezen, enz. Weet je niet goed hoe je vragen kunt stellen over een boek? Ook dat heeft Boekies voorzien. Heel wat boeken bieden een voor- en nabeschouwing. En het enorme boekenaanbod is erg gevarieerd. Je kind heeft keuze uit informatieve, samenlees- of gewone leesboeken, prenten- en stripboeken, verhaalreeksen, enz. Klinkt goed, toch. Klik hier door voor meer informatie over Boekies.


Zelf nog wat motivatie nodig? Onthoud dan dat ouders die het lezen bij hun kind(eren) bevorderen, de kans dat hun kind een boekenliefhebber wordt met vijf keer vergroten in vergelijking met ouders die het lezen niet bevorderen (Stichting Lezen, 2013)! En omdat graag lezen op termijn ook leidt tot beter lezen, geeft dit jouw kind alle troeven in handen op een zonnige toekomst. Want school- en later professioneel succes zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Comments


bottom of page