top of page

Met dyslexie de arbeidsmarkt op

Met deze blog willen we zowel werkgevers als (toekomstige) werknemers met dyslexie dichter bij elkaar brengen. Een betere kennis van elkaar en van de mogelijkheden tot ondersteuning werkt verrijkend voor beide partijen. Want een leerprobleem zou talent en de jacht erop nooit in de weg mogen staan! Heel wat van de inzichten hieronder komen uit het Gentse project “City of People: inclusie in 4D” en uit de bevindingen van de verschillende organisaties en mensen (waaronder UGent, Stad Gent, de Artevelde Hogeschool en Imec) die aan dit project meewerkten.


 Deze blog in het kort


  • Al tijdens de schoolloopbaan wordt men met dyslexie op de werkvloer geconfronteerd: tijdens stages, weekend- of vakantiewerk.

  • Werkgevers zijn vaak niet goed op de hoogte van leerproblemen en kennen de troeven van mensen met dyslexie niet of te weinig.

  • Sensibilisering van stageaanbieders, werkgevers en rekruteringsbureaus is nodig, maar daarnaast moet er ook werk gemaakt worden van een “eerlijke” sollicitatieprocedure en gepaste ondersteuning op de werkvloer.

  • Werkgevers die op neurodiversiteit inzetten, vinden in mensen met dyslexie waardevolle medewerkers voor de toekomst. Zij scoren vaak sterk op het vlak van doorzettingsvermogen, probleemoplossend en out-of the box denken, zijn communicatief en connecterend, analytisch en organisatorisch sterk, innovatief & creatief

  • Het sollicitatiespeelveld effenen kan door vacatures eenvoudiger op te stellen, sollicitatietools open te trekken (bijv. videoboodschap toelaten), extra tijd bij selectietests of toegang tot faciliteiten te bieden.

  • Eenmaal aan het werk kan een werkgever het verschil maken door te bouwen aan een open sfeer van vertrouwen, te polsen naar behoeftes, coaching te voorzien, een aangepaste werkomgeving te creëren waarbij men zoekt naar de juiste aanpak en ondersteunende tools – deze manier van werken is trouwens niet alleen voordelig voor werknemers met dyslexie!

  • Recent kwam het Britse bewakingsagentschap GCHQ in het nieuws (The Guardian). Zij recruteren al ruim 100 jaar actief medewerkers wiens brein op een andere manier werkt.


 

Met een leerprobleem zoals dyslexie de arbeidsmarkt betreden

Steeds vaker gaan jongeren al tijdens de schoolloopbaan de arbeidsmarkt op, voor een korte of lange stage, weekend- of vakantiewerk, en wordt men dus ook daar met leerproblemen zoals dyslexie geconfronteerd. En daar komen toch heel wat drempels bij kijken.

Er werden / worden vrij veel studies rond leerproblemen in een onderwijscontext gedaan. Ondersteuning richt zich dan ook vnl. op het onderwijs en blijft op het werkveld vaak nog ver achter. En dat terwijl een leerprobleem voor het leven is. Dyslexie gaat niet zomaar over.


Het begint al met de vraag: “Vertel ik dat ik dyslexie heb?”

“Vertel ik dat ik al mijn hele leven worstel met vlot lezen en foutloos schrijven?” Dat doe je natuurlijk liever niet als dit je kans op tewerkstelling negatief beïnvloedt. Werkgevers zijn vaak niet goed op de hoogte van wat dyslexie (of een ander leerprobleem) precies is. Je hebt als stagiair of werknemer met dyslexie ook heel wat extra troeven en bent dus veel meer dan die persoon met een label. Jongeren met dyslexie worden bij hun studiekeuze al geconfronteerd met de uitdaging een richting te vinden die aansluit bij hun kwaliteiten en hen toch intellectueel uitdaagt. Een uitdaging waar ze opnieuw mee te maken krijgen eens ze zich op de arbeidsmarkt richten. Al te vaak verzeilen ze in jobs waarbij ze hun valkuilen vermijden.


Leven met labels en miskenning

Dat zorgt voor psychosociale uitdagingen en problemen. Frustraties worden alleen maar groter bij herhaaldelijk solliciteren en ernaast grijpen. Naast een betere kennis over en begrip voor leerproblemen door stageaanbieders, werkgevers maar ook rekruteringsbureaus moet er ook werk gemaakt worden van een “eerlijke” sollicitatieprocedure en een gepaste ondersteuning op de werkvloer.


Ook heel wat troevenSollicitanten vallen vaak terug op hulp van de omgeving zoals bijv. het nalezen van een CV en motivatiebrief. Door de manier waarop de informatie wordt aangeboden is het zoeken naar een geschikte stageplaats of vacature ook niet evident. En terwijl in het onderwijs tijdsklassen bestaan, worden sollicitanten tijdens selectietesten vaak aan tijdsdruk blootgesteld. Een kenmerkende troef van mensen met dyslexie is hun probleemoplossend en creatief denken. Velen onder hen zoeken dus trucjes om hun valkuilen zelf te compenseren. Ook hun uit noodzaak sterk ontwikkelde doorzettingsvermogen is een kwaliteit waar een toekomstige werkgever graag een vinkje naast zet. Maar er zijn er meer. Heel vaak zijn deze mensen ook organisatorisch sterk, goed in out-of-the-box denken en improviseren, innovatief en beschikken ze over een groot analytisch denkvermogen. Bovendien hebben ze vaak ook erg goed ontwikkelde communicatieve en verbindende kwaliteiten.


Een verrijking voor het bedrijf

Mensen met dyslexie bezitten heel wat unieke vaardigheden en kunnen dus erg waardevolle medewerkers blijken. Een werkgever die dit inziet en inzet op neurodiversiteit, maakt zijn bedrijf op deze manier sterker voor de snel veranderende wereld van morgen.


Het speelveld effenenEr kan echter nog heel veel gedaan worden om het speelveld voor iedereen te effenen. Denk maar aan het eenvoudiger opstellen van vacatures, het opentrekken van sollicitatietools zoals bijv. een videoboodschap of flyer i.p.v. motivatiebrief, het voorzien van extra tijd tijdens selectietests of het toegang bieden tot faciliteiten zoals bijv. compenserende software tijdens de sollicitatie. Een mooi voorbeeld is de masterchallenge Talentive (*): een slim online platform dat de match maakt tussen leerlingen / studenten en hun toekomstige stageplaats, rekening houdend met de stageopdracht, hun vaardigheden en valkuilen, enz. Ook een project zoals Sollicimeer is erg waardevol om die nieuwe weg in te slaan. Sollicimeer is een alternatief online sollicitatieplatform, dat in het kader van het project City of People werd uitgewerkt en tot doel heeft het multimediaal solliciteren te promoten.


Eens je iemand tewerk stelt

Het is als werkgever erg belangrijk om het gesprek aan te gaan. Creëer een open sfeer waarbij er zonder schroom kan gepraat worden. Bevraag waar je werknemer behoefte aan heeft om zijn of haar werk optimaal te kunnen uitvoeren. Bied coaching aan als mogelijkheid. Zorg voor een aangepaste werkomgeving, maar blijf de werknemer ook uitdagen. De valkuilen vermijden is geen oplossing. Zoeken naar de juiste aanpak en ondersteunende tools is dat wel. Zo is het laten voorlezen van teksten i.p.v. zelf lezen of bellen i.p.v. mailen de goede aanpak. Software die helpt bij lezen en schrijven zoals Alinea of Kurzweil 3000 vergroot de tijdwinst, zelfstandigheid en productiviteit.

Dit hoeft je als werkgever of werknemer trouwens niet voor hoge kosten te stellen. Een terugbetaling van de aanschaf van de compenserende software Alinea of Kurzweil 3000 als arbeidsgereedschap kan door de werknemer bij de VDAB aangevraagd worden.


Recent in het nieuws: Guardian artikel over dyslexie

Dyslexie-troeven worden bij het Britse bewakingsagentschap GCHQ net extra gewaardeerd.Neurodivers recruteren is niet nieuw, maar verdient zeker nog bredere aandacht en toepassing. Zo recruteert de GCHQ, het Britse surveillance agentschap, al ruim 100 jaar medewerkers van wie het brein op een andere manier werkt. Volgens GCHQ kunnen mensen met dyslexie beter dan anderen patronen ontdekken in grote hoeveelheden data. Volgens Jo Cavan, directeur bij GCHQ, zal de waardering voor deze troeven in de toekomst alleen maar groeien . Zo paste GCHQ het recruteringsproces al aan, waarbij ze sollicitanten bijv. extra tijd toekennen tijdens tests of hen toelaten om mindmaps mee te brengen. Managers en collega’s krijgen bijv. sensibiliseringstraining. Lees hier het naar het Nederlands vertaalde artikel of het originele Engelstalige artikel.


Op zoek naar nog meer informatie? Lees er dan zeker de info op www.cvster.nl na.  In het artikel ‘Hoe solliciteer je als je dyslexie hebt’ krijg je onder andere handige tips mee over het schrijven van een CV en sollicitatiebrief met dyslexie.


(*) Talentive, find your perfect internship – masterchallenge leerstoornissen ‘19-’20 UGent

Kommentare


bottom of page