top of page

Dyslexie, wat nu?

Als je merkt dat je kind het moeilijk heeft met lezen en schrijven, praat dan eerst en vooral met de school. Zij merken zelf ook wat er moeilijk gaat en weten snel of dit problematisch is. Via hen en het CLB word je doorverwezen naar de juiste begeleiding. Dankzij snelle opvolging zal je kind ook snel de juiste ondersteuning krijgen en voorkom je heel wat frustratie.


 


Stel je voor: je bent samen met je zoon of dochter huiswerk aan het maken. Je merkt dat lezen, schrijven of rekenen niet erg vlot gaat. En de vragen beginnen op te doemen: gaat het vandaag gewoon wat moeilijker omdat er ook al zwemles was? Is dat net zo in de klas? Haalt mijn kind het niveau van de rest van de klas?


 

De juiste opvolging en diagnose

Alvast een geruststelling: elke ouder heeft zich deze vragen al eens gesteld. Als je kind tussen de zes en de twaalf jaar oud is, is het volop in ontwikkeling. Leren lezen, rekenen, logisch denken en heel wat sociale en emotionele vaardigheden komen er ineens bij.


Duurt huiswerk maken echt erg lang en komen er ook berichten vanuit de school dat een bepaalde ontwikkeling niet gaat volgens de norm? Dan is het op jonge leeftijd opvolgen van groot belang. Van aan de start de juiste ondersteuning krijgen bij lees-, spelling- of rekenproblemen kan het zelfvertrouwen een stevige boost geven. Hoe kan je dat doen als ouder? Probeer zo geduldig en begripvol mogelijk te zijn en vooral: vrees professionele hulp niet. Zowel op school (leerkrachten, zorgleercoördinator) als daarbuiten (logopedie, therapie,…) staan er mensen met de juiste achtergrond voor je klaar.


In veel gevallen start deze begeleiding vanuit de school. Zij zullen ook aangeven of bijkomende therapie nodig is. De therapeut focust dan op behandeling en extra begeleiding. Als de problemen blijven aanhouden ondanks deze ondersteuning, kan je in overleg met de school en het CLB (het centrum voor leerlingbegeleiding) verdere oplossingen zoeken.


Voor dyslexie wordt er rond het derde leerjaar, of vroeger bij groot vermoeden, een test afgenomen. Een diagnose krijgen kan een opluchting zijn, zowel voor de ouders als het kind. Bovendien geeft het attest (na diagnose) recht op extra ondersteuning op school en gratis voorleessoftware thuis en op school. 


Tijdig de juiste hulpmiddelen 

Er bestaan heel wat “dysjes”: dyslexie, dysorthografie, dyspraxie, dysfasie, dyscalculie, …(*)  Elk “dysje” staat voor een (leer)probleem of stoornis. In veel gevallen heeft iemand meer dan één probleem tegelijk (comorbiditeit). Niemand krijgt graag een label opgeplakt, maar soms is het een opluchting om te begrijpen wat er nu precies hapert in de leerontwikkeling. De realiteit is voor de meeste met een leerprobleem dezelfde: studeren en werken gaan moeizamer. Ondanks een goede intelligentie en veel inspanningen blijven resultaten soms uit. Voor deze mensen bestaan hulpmiddelen die ondersteuning geven bij lezen, schrijven en leren, aanpasbaar aan het gebruik en de leeftijd.


Merk je in de 3de kleuterklas al risicosignalen op (zie blogpost 'Herkenbare signalen bij dyslexie.'), dan ben je er tijdig bij om via preventieve hulpmiddelen latere leesproblemen maximaal te voorkomen. Dit is de dyslexieparadox van prof. Pol Ghesquière (KUL): "Dyslexie diagnosticeren kan pas op een leeftijd waarop het kind niet meer optimaal kan profiteren van interventie." Zo zal het programma Bouw! extra werken op alfabetische principes zoals klank-tekenkoppeling en fonemisch bewustzijn (het besef dat woorden klanken zijn en dat klanken kunnen gekoppeld worden aan letters of lettercombinaties). Dit is het meest uitgebreide programma met wetenschappelijk bewezen resultaten: ruim 60% minder leesproblemen na een Bouw!-traject.


Remediëren betekent dat men al een zeker achterstand heeft vastgesteld en die door gerichte extra oefening probeert weg te werken. Zo is Lezergame een hulpmiddel om via speelse oefening vastgelopen lezertjes extra te laten oefenen op technisch lezen.  Dit educatief pakket bestaat uit leesboxen, oefenmappen en een game en kan zowel klassikaal, thuis als in de individuele zorg ingezet worden. BLOON kan dan weer gerichte extra oefening bieden voor het spellen en Rekenheld helpt de automatisatie bij het rekenen te verankeren.


Compenserende hulpmiddelen verhelpen de belemmeringen om vlot te lezen of te schrijven. Software zoals Alinea of Kurzweil zorgt ervoor dat informatie 100% toegankelijk wordt. De software versterkt het zelfvertrouwen en maximaliseert het zelfstandig werken en leven. Op deze site vind je heel wat informatie terug over leven en leren met dyslexie en wat je kan doen als ouder, begeleider, school, leerling of student.


(*)Mensen met dyslexie ondervinden moeilijkheden bij lezen en/of spellen. Het probleem is hardnekkig. Zelfs na veel oefening (bijv. logopedie) blijft het automatiseren van letters naar klanken (lezen) of van klanken naar letters (schrijven) moeilijk.

  • Bij dysorthografie beperken de problemen zich tot het spellen.

  • Dyspraxie is een motorische ontwikkelingsstoornis waarbij vaak ook problemen met spraak en taal voorkomen.

  • Dysfasie (TOS) is een neurologische spraak- en taalonwikkelingsstoornis waarbij er problemen zijn met het leren van je moedertaal.

  • Dyscalculie is een rekenstoornis waarbij er problemen zijn met het aanleren van reken- en wiskundekennis.

コメント


bottom of page