top of page

Huiswerkbegeleiding bij dyslexie

Als ouder wil je thuis natuurlijk je kind met dyslexie ook goed begeleiden. Als ze zitten te zuchten boven hun huiswerk, wil je ze helpen. Maar hoe pak je dit best aan? Want het vraagt een aantal extra aanpassingen. We geven je alvast enkele aandachtspunten om huiswerk vlotter te laten verlopen.


 


Huiswerktips:

  • Maak samen een planning.

  • Een vaste, rustige en opgeruimde plek om te werken.

  • Werk in tijdsblokjes van 20-25 minuten. Las daarna een korte pauze in.

  • Laat ze zoveel mogelijk zelfstandig werken.

  • Gebruik compenserende software.


 

Een goede werkplek

Heeft je kind thuis een vaste huiswerkplek? Zorg er dan voor dat deze vrij blijft van overbodige afleiding en dat het nodige materiaal aanwezig is. Een rustige plek waar jij als ouder toch een oogje in het zeil kan houden, is ideaal. De eigen kamer is dus in veel gevallen minder geschikt. Ook duidelijke afspraken over wanneer er voor school gewerkt moet worden, liggen aan de basis van een goede ‘huiswerkhygiëne’. Afspraken rond de tijd om te ontspannen, gebruik van smartphone en andere schermen horen hier allemaal bij. Doe dit wel steeds in overleg met je kind. Heb je meerdere schoolgaande kinderen? Laat dan de planning zoveel mogelijk gelijklopen door alvast op een vast tijdstip te eten.


Zelfstandig leren werken 

De start van een goede huiswerksessie begint met planning. Je kind kan op het afgesproken tijdstip alvast het materiaal en de boeken klaarleggen op de werkplek en de agenda overlopen. Jullie kunnen dan samen kijken waar hulp nodig is en waar niet. Spreek af wanneer jij actief komt helpen en kies een moment dat jij hier rustig tijd voor kan maken. Starten of eindigen met de zelfstandige taken kan dus allebei. Laat hen dan ook écht zelfstandig werken en vermijd ‘helikopteren’, het zogezegd ongemerkt op de achtergrond controleren. Als je kind toch hulp nodig heeft, kan het daar zeker om vragen.Een keukenwekker kan hier een fijn hulpmiddel zijn. Te lang werken kan voor onnodige spanning zorgen!


Teksten studeren met dyslexie 

Met voorleessoftware zoals Alinea of Kurzweil beluistert je kind teksten en opgaven. Het kan uit lange teksten ook zelf inhoudelijke schema’s maken door kernwoorden en -zinnen aan te duiden. Zo leren ze ook een structuur in een tekst te herkennen. De tekst beluisteren zal minder inspanning vragen dan deze zelf te lezen. Ook het leren van woordenschat in een vreemde taal kan op deze manier. De voorleessoftware zal bovendien meteen de juiste uitspraak van de vreemde woorden laten horen. Als je hen dan steekproefsgewijs ondervraagt, moedig je hen wel best aan om zelf te schrijven. Vermijd bij fouten te veel negatieve commentaar, maar laat je kind de woordenschat nog eens herhalen. Woorden die het herhaaldelijk fout heeft, worden best op een apart, gekleurd, blad genoteerd en zo extra ingeoefend. Kleur helpt namelijk bij memoriseren. Het programma BLOON kan (o.a. via klankkleurlijsten) ook helpen bij het inoefenen van de schrijfwijze of het instuderen van woordenschat bij vreemde talen. Kinderen met dyslexie hebben meer nood aan herhaling dan anderen, dus gun hen deze tijd ook.


Let er op dat ze zich niet gaan verliezen in details. Het maken van duidelijke schema’s van langere teksten kan hier een groot hulpmiddel zijn. Starten met titels en daarna pas kernzinnen en belangrijke woorden zoeken en werken met kleuren, zijn goede tactieken.

Hou er ook rekening mee dat leerstijl persoonlijk is! Sommige mensen leren beter als ze schrijven, luidop lezen of prenten zich beelden van schema’s in. Onderzoek wat voor je kind het best werkt!


Wil je verdere informatie over thuis omgaan met dyslexie of heb je een concrete vraag? Neem dan gerust contact op met de consulenten van Sensotec.

Comments


bottom of page